default_mobilelogo

Періодичні наукові видання Миронівського інституту пшениці

імені В.М. Ремесла НААН (з 1924 р. до сьогодення)

   Заснований 2015 року збірник наукових праць «Миронівський вісник» є правонаступником попередніх наукових видань Миронівської селекційно-дослідної станції та створеного на її базі інституту.

           Перші результати досліджень станції були опубліковані в 1914 р. З 1924 р. і до Другої світової війни окрім статей у наукових журналах майже щороку виходило наукове видання «Труды Мироновской опытно-селекционной станции». Після війни збірники наукових праць станції було видано в 1950 і 1968 рр. У 1970 р. був започаткований випуск щорічного наукового видання інституту: в 1970–1974 рр. виходив «Бюллетень Мироновского НИИ селекции и семеноводства пшеницы», в 1977–1995 рр. – «Сборник научных трудов» (кожен із власною тематичною назвою), у 2000–2012 рр. – «Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Української (з 2010 р. – Національної) академії аграрних наук».

        У 2015 р. Міністерством юстиції України Миронівському інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН видано «Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» (КВ № 21645-1545ПР від 13.10.2015 р.) категорії «Наукове видання» із затвердженою назвою «Миронівський вісник». У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики і фізіології, біотехнології, насінництва і насіннєзнавства, захисту рослин, технологій вирощування зернових культур. Періодичність видання – двічі на рік.

123456