default_mobilelogo

[Титул]{Title}.pdf

[зміст]{contents}.pdf

Коломієць Л. А., Гуменюк О. В.[Використання світового генофонду пшениці м’якої озимої в нових сортах миронівської селекції]{Use of the world gene pool of bread winter wheat in new varieties of Myronivka breeding} 6-17.pdf

Мурашко Л. А., Муха Т. І.[Джерела стійкості пшениці озимої проти церкоспорельозної прикореневої гнилі]{Sources of eyespot resistance in winter wheat} 18-24.pdf

Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Ільченко Л. І.[Урожайні властивості насіння пшениці м’якої озимої залежно від морфотипів зародків і впливу на них гідротермічних умов та попередників]{Yielding properties of bread winter wheat seeds depending on morphotypes of embryos and the influence of hydrothermal conditions and preceding crops on them} 25-32 .pdf

Стариченко В. М., Левченко О. С.[Аналіз зерна колекційних зразків тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю]{Analysis of granulometric composition of starch in collection samples of winter triticale} 33-45.pdf

Іванова Т. В.[Діагностика мікоплазмових інфекцій на грибах печериці двоспорової у штучних агроекосистемах]{Diagnosis of mycoplasmal infections on common mushroom in artificial agroecosystems} 46-58.pdf

Пикало С. В., Юрченко Т. В., Прокопік Н. І., Харченко М. В.[Морфогенетичні процеси в культурі апікальних меристем пагонів пшениці та їх взаємозв’язок]{Morphogenetic processes in shoot apical meristem culture of wheat and their relationship} 59-72.pdf

Близнюк Б. В., Лось Р. М., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Данюк Т. А.[Вплив погодних умов на тривалість окремих періодів вегетації та врожайність пшениці м’якої озимої у Лісостепу й Поліссі]{The influence of weather conditions on duration of particular vegetation periods and yield of bread winter wheat in Forest-Steppe and Polissia} 73-90 .pdf

Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В., Дуб’янська С. А.[Збудник базального бактеріозу в агрофітоценозі пшениці]{The causative agent of basal bacteriosis in wheat agrophytocenosis} 91-107.pdf

Господаренко Г. М., Бойко В. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю.[Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні]{Humus content and balance in the soil with different doses and ratios of mineral fertilizers in field crop rotation} 108-122.pdf

Демидась Г. І., Лихошерст Е. С., Бурко Л. М. [Вплив технологічних заходів вирощування різних видів еспарцету на динаміку накопичення біомаси та її структуру]{TInfluence of technological measures of growing different species of sainfoin on dynamic of biomass accumulation and its structure} 123-132.pdf

Дудкіна А. П., Бондарева О. Б. [Ефективність внесення мінеральних добрив за вирощування сої в умовах південно-східного Степу України]{Efficiency of fertilization when soybean growing under conditions of the South-Eastern Steppe of Ukraine} 133-143.pdf

Заїма О. А., Дергачов О. Л.[Ефективність застосування фунгіцидів у фазу колосіння пшениці озимої]{Efficiency of fungicide application at winter wheat heading stage} 144-151 .pdf

Центило Л. В.[Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення і обробітку ґрунту]{Formation of winter wheat grain quality depending on fertilizer system and tillage} 152-162 .pdf

Демидов О. А., Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П.[Понад 100 років виробничо-просвітницької діяльності]{More than 100 years of production and educational activities} 163-188.pdf