default_mobilelogo

[Титул]{Title}.pdf

[зміст]{contents}.pdf

Волощук І. С.[Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна в Західному Лісостепу]{Еvaluation of bread winter wheat varieties by grain quality indices in the Western Forest-Steppe} 6-14.pdf

Гуменюк О. В., Коломієць Л. А., Дергачов О. Л., Замліла Н. П., Близнюк Б. В., Коляденко С. С.[Новий сорт пшениці м’якої озимої Трудівниця миронівська]{A new variety of bread winter wheat Trudivnytsia myronivska} 15-25.pdf

Дубовик Н. С., Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Вологдіна Г. Б.[Успадкування елементів продуктивності та їх трансгресивна мінливість у гібридів пшениці м’якої озимої, створених схрещуванням сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій]{Inheritance of productivity elements and their transgressive variation in bread winter wheat hybrids derived from crossing varieties-carriers of wheat-rye translocations} 26-38 .pdf

Запорожан К. В., Новицька Н. В., Бровкін В. В., Мартинов О. М.[Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої]{Increasing sowing quality of injured seeds of soft winter wheat} 39-45.pdf

Ільченко Л. І.[Тривалість періоду післязбирального дозрівання насіння сортів пшениці м’якої озимої]{Duration of post-harvest seed ripening period of bread winter wheat varieties} 46-53.pdf

Кузьменко Є. А., Хоменко С. О., Федоренко М. В.[Ступінь фенотипового домінування ознак продуктивності у гібридів першого покоління пшениці твердої ярої]{Degree of phenotypic dominance of productivity features in spring durum wheat F1 hybrids} 54-67.pdf

Литус М. В., Стариченко В. М.[Диференціація сортозразків пшениці м’якої озимої за кількістю колосків у колосі]{Differentiation of collection samples of bread winter wheat by number of spikelets per spike} 68-76 .pdf

Лозінський М. В.[Адаптивна здатність селекційних номерів пшениці м’якої озимої за довжиною стебла]{Adaptive ability of breeding lines of bread winter wheat by stem length} 77-91.pdf

Пірич А. В.[Морозостійкість нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції]{Frost resistance of new bread winter wheat varieties of Myronivka breeding} 92-99.pdf

Сабадин В. Я.[Дія мутагенних чинників на господарськи цінні ознаки сортів ячменю ярого у М1 та вихід змінених форм у М2]{The influence of mutagenic factors on agronomic traits of spring barley varieties in М1 and emergence of modified forms in М2 } 100-112.pdf

Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В.[Формування врожайності сої під впливом інокуляції та підживлення]{Yield formation of soybean under the influence of inoculation and top-dressing} 113-122.pdf

Демидась Г. І., Пророченко С. С.[Ботанічний склад та особливості формування люцерно-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу]{Botanical structure and features of forming lucerne-cereal herbage depending on fertilizing in environments of Right-Bank Forest-Steppe} 123-133.pdf

Мазуренко Б. О.[Вплив азотного підживлення на формування елементів продуктивності тритикале-дворучки за пізніх осінніх строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу]{GInfluence of nitrogen fertilization on formation of productivity elements of facultative triticale when late autumn sowing in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe} 134-145.pdf

Сахарчук О. В., Гарбар Л. А.[Оптимізація умов живлення за вирощування соняшнику]{Optimization of nutrition conditions of sunflower growing} 146-155 .pdf

Демидов О. А., Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П.[Василь Миколайович Ремесло – Людина-епоха]{Vasуl Муkolaіоvуch Remeslo is Man of the Age} 156-175.pdf