default_mobilelogo

Титул.pdf

Зміст.pdf

Буняк О. І.[Матрикальна різноякісність зерен сортів голозерного вівса та її значення для насінництва] {Maternal variability of kernel quality in naked oat varieties and its importance in seed production} 6-20.pdf

Васько Н. І., Солонечний П. М., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В.[Варіабельність продуктивності та її структурних елементів у сортів ячменю ярого]{Variability of performance and its structural elements in spring barley cultivars} 21-31.pdf

Вологдіна Г. Б., Кочмарський В. С., Гуменюк О. В., Замліла Н. П. [Історія створення та характеристика сорту пшениці м’якої озимої Господиня миронівська] {History of creation and characteristics of the winter wheat variety Hospodynia myronivska} 32-46.pdf

Волощук О. П., Ковальчук О. І.[Сорт як фактор ефективного виробництва насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу] {Variety as a factor in effective production of winter triticale seed in the Western Forest-Steppe zone} 47-55.pdf

Дубовик Н. С., Гуменюк О. В., Кириленко В. В.[Довжина головного колоса у гібридів F1 Triticum aestivum L., створених за участі носіїв пшенично-житніх транслокацій] {Main spike length in hybrids F1 Тriticum aestivum L. created with the participation of carriers of wheat-rye translocations} 56-69

Демидов О. А., Колюча Г. С., Бордюг А. М.[Залучення генетичного пулу споріднених видів та родів злаків для розширення спадкового різноманіття селекційного матеріалу пшениці] {Іnvolving genetic pool of alien species and genera of cereals to expand the hereditary diversity of wheat breeding material} 70-81

Пикало С. В.[Солестійкість рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції] {Salt tolerance in triticale plants R1 obtained from cell selection} 82-91

Хоменко Л. О., Лялько І. І.[Вплив низьких температур на процеси мітозу та мейозу за визначення морозо-зимостійкості пшениці м’якої озимої (T. aestivum L.) в накільченому насінні] {The influence of low temperature on mitosis and meiosis when estimating winter wheat (T. aestivum L.) frost resistance and winter hardiness in sprouted seeds} 92-103

Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю., Демидов О. А., Хоменко С. О.[Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у різних екологічних зонах вирощування] {Yielding capacity of bread spring wheat in different agro-ecological zones} 104-113 

Вінюков О. О., Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф.[Вплив абіотичних факторів на формування якості зерна пшениці озимої в умовах Донецької області] {Тhe influence of abiotic factors on forming grain quality of bread winter wheat in the conditions of the Donetsk region} 114-125 

Волощук С. І., Харченко М. В.[Екологічна оцінка перспективного селекційного матеріалу тритикале озимого] {Еnvironmental evaluation of winter triticale prospective lines} 126-151 

Демидов О. А., Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Дергачов О. Л., Ільченко Л. І., Заболотний В. І.[Вплив екологічних умов та попередників на врожайність, посівні якості і врожайні властивості насіння пшениці озимої] {Тhe influence of environmental conditions and predecessors on yielding capacity, sowing quality and crop properties of winter wheat seeds} 152-165

Ковалишина Г. М., Дмитренко Ю. М., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Волощук С. І.[Особливості розвитку хвороб пшениці озимої залежно від погодних умов] {Features of diseases progress on winter wheat depending on the weather conditions} 166-183

Правдзіва І. В., Василенко Н. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т.[Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 4. Технологічні показники якості борошна і тіста] {Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 4. Technological indices of flour and dough quality} 184-193

Ратошнюк В .І., Присяжнюк Л. М.[Ефективність використання борошняних сумішей з пшениці озимої м’якої та люпину вузьколистого безалкалоїдного в технології випікання хліба] {Еfficiency of using flour mixture of bread winter wheat and non-alcaloid narrow-leaved lupine in bread-baking technology} 194-204

Сахненко В. В., Сахненко Д. В.[Ефективність ресурсоощадних прийомів щодо контролю комплексу фітофагів на пшениці озимій у Лісостепу України за новітніх систем землеробства] {Efficiency of resource-saving measures of controlling complex of phytophages on winter wheat in the Forest Steppe of Ukraine under modern agricultural systems} 205-216

Судденко В. Ю., Лісковський С. Ф., Кавунець В. П.[Урожайність сортів пшениці м’якої ярої залежно від основних елементів технології вирощування] {Yielding capacity of spring bread wheat depending on the basic elements of crop management practice} 217-224

Демидов О. А., Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П.[Селекціонер і педагог Іван Максимович Єремеєв та його Українка 0246] {Plant-breeder and pedagogue Ivan Maksymovych Yeremeiev and his Ukrainka 0246} 225-242