default_mobilelogo

pdfЗміст.pdf

pdfБулавка Н. В., Юрченко Т. В., Кучеренко О. М. [Добір морозостійких ліній пшениці м’якої озимої] {Selection of frost resistant bread winter wheat lines} 6-14.pdf

pdfГудзенко В. М., Поліщук Т. П., Бабій О. О. [Комбінаційна здатність та параметри генетичної варіації за масою 1000 зерен ячменю багаторядного озимого в Лісостепу України] {Сombining ability and parameters of genetic variation for 1000 kernel weight in six-rowed winter barley in the Forest-Steppe of Ukraine} 15-26.pdf

pdfДемидов О. А., Вологдіна Г. Б. [Зимостійкість болгарських зразків пшениці озимої в умовах Лісостепу України] {Winter hardiness of Bulgarian winter wheat variety samples under conditions of Forest-Steppe of Ukraine} 27-39.pdf

pdfДубовик Н. С., Гуменюк О. В., Кириленко В. В.[Зав’язування насіння при схрещуванні сортів Тriticum aestivum L. з пшенично-житніми транслокаціями] {Seed-setting rate of Triticum aestivum L. when crossing varieties with wheat-rye translocations} 40-48.pdf

pdfКириленко В. В., Хоменко С. О., Волощук С. І., Юрченко Т. В., Васильківський С. П. [Вплив мутагенних чинників на рослини F1М1 та М1 пшениці м’якої озимої] {The influence of mutagenic factors on F1M1 and M1 plants of bread winter wheat} 49-68.pdf

pdfКузьменко Є. А., Федоренко М. В., Хоменко С. О., Харченко М. В. [Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за врожайністю та селекційними індексами] {Еvaluation of collection samples of spring durum wheat for yielding capacity and breeding indices} 69-78.pdf

pdfХоменко С. О., Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В.[Посухостійкість та елементи продуктивності колекційних зразків пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України] {Drought tolerance and yield components of bread spring wheat collection samples in environments of Forest-Steppe of Ukraine} 79-87.pdf

pdfВласенко В. А., Бакуменко О. М. [Генетична оцінка елементів продуктивності гібридів F1, F2 пшениці м’якої озимої, створених за участі носіїв інтрогресованих компонентів] {Genetic control of productivity elements in bread winter wheat F1 and F2 hybrids created by involving carriers of introgressive components} 88-101.pdf

pdfПикало С. В., Волощук С. І., Чугункова Т. В., Прокопік Н. І. [Регенераційна здатність тритикале в культурі апікальних меристем пагонів залежно від генотипу та віку експланта] {Regenerative ability of triticale in shoot apical meristem culture depending on genotype and explant age} 102-113.pdf

pdfСіроштан А. А., Кавунець В. П., Центило Л. В.[Екологізація насіннєвих посівів пшениці озимої] {Greening winter wheat seed crops} 114-122.pdf

pdfМєлюхіна Г. В. [Сезонна динаміка щільності популяцій злакових цикадок на пшениці озимій в Лісостепу України] {Seasonal dynamics of cereal leafhopper population density on winter wheat in Forest-Steppe of Ukraine} 123-131.pdf

pdfМуха Т. І., Мурашко Л. А., Мар’юшкіна В. Я. [Сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України] {Winter wheat varieties with group disease resistance for Forest-Steppe of Ukraine} 132-141.pdf

pdfВасиленко Н. В., Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. [Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. «Сила» борошна та її складові] {Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 3. Flour strength and its components} 142-151 .pdf

pdfДубовик Д. Ю., Каленська С. М.[Продуктивність пшениці м’якої озимої за сумісної обробки насіння протруйником та біодобривами] {Productivity of bread winter wheat when treating seeds with combination of protectant and biofertilizers} 152-161.pdf

pdfЗаїма О. А., Дергачов О. Л. [Ефективність фунгіцидів на пшениці м’якій озимій] {Efficiency of fungicides on bread winter wheat} 162-169.pdf

pdfРатошнюк В. І.[Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого] {Productivity of narrow-leaved lupine depending on crop management practice} 170-179.pdf

pdfДемидов О. А., Власенко В. А., Коломієць Л. А., Гуменюк О. В. [Творчий спадок академіка В. М. Ремесла в селекції пшениці (до 110-річчя від дня народження)] {Creative heritage of the academician V. M. Remeslo in wheat breeding (on the 110th anniversary of the birth)} 180-195.pdf