default_mobilelogo

Зміст.pdf

Вологдіна Г. Б. Селекційна цінність зразків пшениці озимої болгарської селекції за комплексом ознак.pdf

Демидов О.А., Гуменюк О.В., Коломієць Л.А., Кириленко В.В. Віхи селекційних досягнень миронівських науковців з культури пшениці озимої .pdf

Любич В.В. Кулінарні властивості крупи сортів і ліній пшениці спельти.pdf

Скорик В.В., Симоненко Н.В. Оцінка деяких ознак озимого жита (SecalecerealeL.) в умовах Носівської СДС.pdf

Харченко М.В., Волощук С.І. Параметри адаптивності, біологічні та господарські ознаки перспективних ліній озимого тритикале.pdf

Хоменко С.О., Федоренко І.В., Федоренко М.В.  Гомеостатичність та селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої ярої  для умов Лісостепу України.pdf

Колюча Г.С., Юрченко Т.В., Вологдіна Г.Б., Муха Т.І., Правдзіва І.В., Близнюк Б.В. Cелекційна цінність матеріалу, створеного шляхом інтрогресивних схрещувань  пшениці з малопоширеними і дикорослими видами злаків.pdf

Пикало С.В. Перехресна стійкість калюсних ліній тритикале озимого до комплексу абіотичних стресорів.pdf

Бабич-Побережна А.А., Побережний М.С. Тенденції у сегментуванні посівних площ пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області.pdf

Бабич-Побережна А.А., Побережний М.С. Сучасні тенденції у сегментуванні посівних площ ячменю ярого за сортами  вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області .pdf

Сіроштан А.А., Кавунець В.П., Булавка Н.В. Яровизаційна потреба сортів пшениці м’якої озимої.pdf

Судденко В.Ю. Посівні якості та врожайність насіння пшениці м’якої ярої залежно від  передпосівної обробки протруйниками та мікродобривами .pdf

Дубовик Д.Ю., Сіроштан А.А., Ільченко Л.І., Олефіренко Б.А. Ефективність сумісного застосування мікродобрив та засобів захисту рослин на посівах пшениці м’якої озимої.pdf

Попов С.І., Авраменко С.В. Вплив норми висіву, попередника та системи удобрення на врожайність пшениці озимої.pdf

Правдзіва І.В., Василенко Н.В., Вологдіна Г.Б., Замліла Н.П., Колючий В.Т. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої 2. Показники якості борошна.pdf

Демидов О.А., Кузьмінська Г.П. Соломон ЛьвовичФранкфурт: Центральна дослідна станція та«Українка».pdf