default_mobilelogo

Зміст.pdf

Близнюк Б.В., Коломієць Л.А. Створення селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої методом термічного мутагенезу та його оцінка.pdf

Буняк О.І. Екологічна стабільність та пластичність сортів голозерного вівса в умовах Північного Лісостепу України.pdf

Горган Н.О., Горган М.Д. Оцінка колекційного матеріалу цибулі ріпчастої за основними господарсько-цінними ознаками і властивостями в умовах північної частини Лісостепу України.pdf

Демидов О.А., Гудзенко В.М., Хоменко Л.О. Оптимізація підходів щодо оцінки морозостійкості селекційного матеріалу ячменю озимого.pdf

Дубовий В. І. Способи оцінки морозо- та зимостійкості озимих зернових культур.pdf

Кириленко В.В., Волощук С.І., Дубовик Н.С., Близнюк Б.В. Ретроспективний аналіз погодних умов у зоні діяльності Миронівського інституту пшениці .pdf

Кочмарський В.С., Замліла Н.П., Вологдіна Г.Б., Гуменюк О.В., Волощук С.І. Рівень адаптивності перспективних ліній пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України.pdf

Кучеренко О.М., Бордюг А.М., Фоманюк В.А., Юрченко Т.В. Вплив біологічно активних речовин на елементи зимостійкості пшениці м'якої озимої.pdf

Харченко М.В. Екологічна оцінка сортів озимого тритикале в умовах Лісостепу України.pdf

Демидов О.А., Колюча Г.С., Правдзіва І.В., Юрченко Т.В. Використання генофонду споріднених видів для селекційного вдосконалення пшениці за якістю зерна.pdf

Юрченко Т.В., Волощук С.І. Варіабельність господарських ознак у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої за дії мутагенів.pdf

Сіроштан А.А., Кавунець В.П. Доцільність використання показника теплостійкості насіння пшениці м’якої озимої .pdf

Заїма О.А. Фізіологічні показники рослин пшениці озимої за ураження збудниками хвороб.pdf

Капустіна Л.І., Макарук О.М. Небезпечний шкідник зернових запасів Trogoderma angustum Sol..pdf

Судденко Ю.М. Пшеничний трипс та стійкість проти нього пшениці озимої.pdf

Василенко Н.В., Правдзіва І.В., Вологдіна Г.Б., Замліла Н.П., Колючий В.Т. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 1. Фізичні показники якості зерна.pdf

Демидов О.А., Вологдіна Г.Б., Замліла Н.П., Колючий В.Т. Реакція перспективних ліній пшениці озимої на умови вирощування.pdf

Дубовик Д.Ю., Олефіренко Б.А. Ефективність застосування біодобрив на посівах пшениці озимої.pdf

Сардак М.О., Сардак М.І., Гвоздь О.О. Формування врожаю голозерного та плівчастого ярого ячменю залежно від норм висіву та мінерального живлення в умовах Північного Лісостепу України.pdf

Судденко В. Ю. Урожайність та посівні якості насіння пшениці м’якої ярої залежно від системи удобрення та захисту у Правобережному лісостепу України.pdf